Özgün Araştırma

Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi
 • Fethiye İnan Damar
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9
Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısı Abdominal Aort Anevrizması Olan Hastalarda Trombüs Varlığı ile İlişkili midir?
 • Mehmet Toptaş
 • Gündüz Durmuş
 • İbrahim Akkoç
 • Semi Öztürk
 • Mazlum Şahin
 • Erdal Belen
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2018; 56: 32-36 DOI: 10.4274/haseki.80299
0-18 Yaş Çocuklarda Vitamin D Düzeyi ile Trombosit İndeksleri Arasındaki İlişki
 • Cihan Coşkun
 • Kamil Şahin
Med Bull Haseki 2018; 56: 153-157 DOI: 10.4274/haseki.41736
Farelerde Hipoksi Reoksijenasyon Hasarında Eritropoietinin Ortalama Trombosit Hacim Düzeyleri Üzerindeki Akut Etkisi
 • Constantinos Tsompos
 • Constantinos Panoulis
 • Konstantinos Toutouzas
 • Aggeliki Triantafyllou
 • George Zografos
 • Apostolos Papalois
Med Bull Haseki 2016; 54: 199-206 DOI: 10.4274/haseki.3370
Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Henoch-Schönlein Purpurası’nda Sistem Tutulumlarının Erken Saptanmasında Değerli mi?
 • Abdulrahman Özel
 • Özlem Bostan Gayret
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Fatih Mete
Med Bull Haseki 2018; 56: 279-285 DOI: 10.4274/haseki.4164
Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması
 • Ruhuşen Kutlu
 • Nur Demirbaş
Med Bull Haseki 2017; 55: 299-305 DOI: 10.4274/haseki.44154
Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomyopatisi/Displazisi olan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
 • İbrahim Altun
 • Fatih Akın
 • Murat Biteker
 • Nuri Köse
 • Göksel Güz
 • Fahrettin Öz
 • İmran Önür
 • Ahmet Kaya Bilge
 • Kamil Adalet
Med Bull Haseki 2015; 53: 303-307 DOI: 10.4274/haseki.2631

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar