Özgün Araştırma

Radyasyona Bağlı İntestinal Hasarda Quercetin’in Koruyucu Etkisi
  • Özcan Pişkin
  • Bengü Gülhan Aydın
  • Yılmaz Baş
  • Kemal Karakaya
  • Murat Can
  • Özlem Elmas
  • Mustafa Çağatay Büyükuysal
Med Bull Haseki 2018; 56: 14-21 DOI: 10.4274/haseki.25743
Hiperemezis Gravidarumda Serum İskemi Modifiye Albümin ve İskemi Modifiye Albümin/Albümin Oranının Değerlendirilmesi
  • Fatma Beyazıt
  • Eren Pek
  • Hakan Türkön
Med Bull Haseki 2018; 56: 292-298 DOI: 10.4274/haseki.4019

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar