Özgün Araştırma

Obezite Cerrahisinde Medikal Sonuçlar ve Psikososyal Faktörler
  • Fadlı Doğan
  • Mürşit Dincer
Med Bull Haseki 2018; 56: 275-278 DOI: 10.4274/haseki.3958

Olgu Sunumu

Cerrahi Sırasında Tanı Konulan Gastrik Bandın İntragastrik Migrasyonu: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
  • Mehmet Uluşahin
  • Reyyan Yıldırım
  • Kadir Tomas
  • Muhammed Selim Bodur
  • Serkan Tayar
  • Serdar Türkyılmaz
  • Ali Güner
Med Bull Haseki 2018; 56: 341-345 DOI: 10.4274/haseki.4015

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar