Özgün Araştırma

Miyokardiyal İskemi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı Üzerine Nebivolol’ün Etkisi: Preklinik Bir Çalışma
  • Güldem Mercanoğlu
  • Semen Yeşil Önder
  • Çağlar Macit
  • Fehmi Mercanoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 228-234 DOI: 10.4274/haseki.4358

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar