Özgün Araştırma

Lokal İleri Mide Kanserinde Multivisseral Rezeksiyonun Hasta Sağlığı ve Sağkalımı Üzerine Etkisi
  • Serhan Derici
  • Koray Atilla
  • Sülen Sarıoğlu
  • Seymen Bora
Med Bull Haseki 2017; 55: 254-260 DOI: 10.4274/haseki.58066
Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Henoch-Schönlein Purpurası’nda Sistem Tutulumlarının Erken Saptanmasında Değerli mi?
  • Abdulrahman Özel
  • Özlem Bostan Gayret
  • Meltem Erol
  • Özgül Yiğit
  • Fatih Mete
Med Bull Haseki 2018; 56: 279-285 DOI: 10.4274/haseki.4164

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar