Özgün Araştırma

Multifokal Tiroid Papiller Kanserlerinde Boyun Metastatik Hastalığı
  • Burak Ertaş
  • Hakan Kaya
  • Alper Özdilek
  • Serdar Giray
  • Fatma Tokat
  • Mete Düren
Med Bull Haseki 2018; 56: 313-317 DOI: 10.4274/haseki.4649

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar