Özgün Araştırma

Tamamlayıcı Tiroidektomide Morbidite Yüksek midir?
 • Hüda Ümit Gür
 • Cengiz Madenci
 • Gamze Çıtlak
 • Sercan Yüksel
 • Ekrem Ferlengez
 • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2019; 57: 69-74 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4589
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Doğan Bebeklerin Morbidite ve Mortalite Nedenleri Açısından Üç Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Ali Alkan
 • Murat Elevli
 • Emel Ataoğlu
 • Kamil Şahin
 • Derya Büyükkayhan
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2016; 54: 161-165 DOI: 10.4274/haseki.2797
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi Sonrasında Gelişen Morbidite ve Mortalite Oranlarının Yıllara Göre Seyri
 • Kemal Karapınar
 • Celalettin Kocatürk
Med Bull Haseki 2019; 57: 166-174 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4703
Plasenta Dekolmanının Risk Faktörleri ve Sonuçları: 53 Olgunun Değerlendirmesi
 • Mehmet Şükrü Budak
 • Mehmet Baki Şentürk
 • Yusuf Çakmak
 • Mesut Polat
 • Ozan Doğan
 • Çiğdem Pulatoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 203-208 DOI: 10.4274/haseki.3999
Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Kardiyotorasik Oran ve Mortalite Arasındaki İlişki
 • Fatma Hilal Yılmaz
 • Nuriye Emiroğlu Tarakçı
 • Nazlı Dilay Gültekin
 • Ümit Gültekin
 • Hüseyin Altunhan
Med Bull Haseki 2019; 57: 215-220 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4722

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar