Olgu Sunumu

Paratiroid Hiperplazili Olguda Metastatik Pulmoner Kalsifikasyonun Radyolojik ve Klinik Bulguları ile Birlikte Değerlendirilmesi
  • Aslı Tanrıvermiş Sayıt
  • Muzaffer Elmalı
  • Dilek Sağlam
Med Bull Haseki 2018; 56: 346-349 DOI: 10.4274/haseki.4031

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar