Özgün Araştırma

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Aşırı Aktif Mesanenin Sorgulama Formu ile Değerlendirilmesi
 • Levent Verim
 • Kadir Kayataş
 • Gül Babacan Abanonu
 • Zerrin Alper
 • Ömer Yüksel
Med Bull Haseki 2016; 54: 19-25 DOI: 10.4274/haseki.2849
Nörojen Mesane Disfonksiyonu Olan Hastalarda Perkütan Nefrolitotominin Etkinliği
 • Abdulkadir Tepeler
 • Mert Ali Karadağ
 • Adem Tok
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Tefekli
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 76-79
Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim
 • Burak Arslan
 • İbrahim Halil Bozkurt
 • Tarık Yonguç
 • Bülent Günlüsoy
 • Tansu Değirmenci
 • Özgü Aydoğdu
 • Süleyman Minareci
 • M. Fatih Akbulut
 • A. Yalçın Berberoğlu
 • Z. Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195 DOI: 10.4274/haseki.2096

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Silahla Yaralanma Olgusu: Üriner Sistem Semptomu Olmadan İşeme Yoluyla Düşürülen Kurşun
 • Yasin Ceylan
 • Zafer Kozacıoğlu
 • Volkan Şen
 • Tansu Değirmenci
 • İbrahim Küçüktürkmen
 • Bülent Günlüsoy
Med Bull Haseki 2016; 54: 112-114 DOI: 10.4274/haseki.2841
Geniş İnguinal Mesane Herniasyonu, Olgu Sunumu
 • Zeyneb Yüceler
 • Yıldıray Savaş
 • Adem Kırış
Med Bull Haseki 2010; 48: 113-115
Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu
 • Faruk Özgör
 • Metin Savun
 • Abdülmuttalip Şimşek
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Zafer Gökhan Gürbüz
Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255 DOI: 10.4274/haseki.2403

Derleme

Mesane Kanseri Tanısında ve Takibinde Kullanılan İdrardaki Tümör Belirteçleri
 • Murat Binbay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Özgür Yazıcı
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 121-125

Olgu Sunumu

Prostatın Transüretral Rezeksiyonunda Nadir Bir Komplikasyon Olan Mesane Patlaması: İki Olgu Sunumu
 • Ömer Koraş
 • Sinan Avcı
 • Ali Erhan Eren
 • Mehmet Erhan Aydın
Med Bull Haseki 2018; 56: 256-258 DOI: 10.4274/haseki.91885
Mesaneye Rahim İçi Araç Migrasyonu: Total ve Parsiyel Migrasyonlu İki Olgunun Sunumu
 • Mehmet Oğuz Şahin
 • Volkan Şen
 • Bayram Doğan
Med Bull Haseki 2018; 56: 329-332 DOI: 10.4274/haseki.3976

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar