Özgün Araştırma

Kolonoskopide Ketamin, Fentanil ve Remifentanilin Sedoanaljezi Açısından Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Çift Kör Çalışma
  • Lokman Şimşek
  • Nureddin Yüzkat
  • Celaleddin Soyalp
  • Nurçin Gülhaş
Med Bull Haseki 2019; 57: 57-62 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4807
İntermittan Hematokezya ile Başvuran Genç Erişkin Hastalarda Kolonoskopik İnceleme Gerekli midir?
  • İnanç Şamil Sarıcı
Med Bull Haseki 2018; 56: 197-202 DOI: 10.4274/haseki.3936

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar