Özgün Araştırma

Travmatik Asetabuler Kırık Onarımını Takiben Heterotrofik Osifikasyonu Önlemeye Yönelik Radyoterapinin Faydası
 • Mehmet Arslan
 • Orhan Kızılkaya
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Stabil Olmayan İntertrokanterik Femur Kırıklarında Primer Bipolar Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulamaları ve Sonuçları
 • Melih Malkoç
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Çivileme ile Tedavisi
 • Metin Acıel
 • Tansel Ünsaldı
 • Hayati Öztürk
 • Okay Bulut
Med Bull Haseki 2007; 45: 15-24
Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Kaya
 • İbrahim Sungur
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Akın Uğraş
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46 DOI: 10.4274/Haseki.1238
Erişkin Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
 • Deniz Gülabi
 • Mehmet Önen
 • Hayati Durmaz
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2007; 45: 52-60
Çocuk Ön Kol Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Elastik Stabil Kanal-İçi Çivileme: Otuz Dört Hastanın Retrospektif Analizi
 • Sercan Çapkın
 • Mahmut Aydın
 • Fatih Günaydın
 • Serkan Sürücü
 • Doğan Atlıhan
Med Bull Haseki 2018; 56: 104-108 DOI: 10.4274/haseki.63634
Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarının Tedavisinde Dinamik Kompresyon Çivisi ile Osteosentez ve Artroplasti Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Deniz Gülabi
 • Sevan Sıvacıoğlu
 • Ufuk Talu
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • İbrahim Kaya
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2007; 45: 109-115
Radius Distal Uç Kırıklarının Tedavi Yöntemleri
 • Deniz Gülabi
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • Cemal Kural
 • İbrahim Kaya
Med Bull Haseki 2007; 45: 133-139
Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi
 • Yunus Timurtaş
 • Alper Çıraklı
 • Murat Erdoğan
 • Sina Coşkun
 • Ahmet Pişkin
 • Hasan Göçer
Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138 DOI: 10.4274/haseki.1995
Proksimal Humerus Kırıklarında Proksimal Anatomik Kilitli Plak ile Tespitin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçları
 • Alkan Bayrak
 • Cemal Kural
 • Altuğ Duramaz
 • Sünkar Kaya Bayrak
 • Cemal Kızılkaya
 • Mustafa Cevdet Avkan
Med Bull Haseki 2018; 56: 140-146 DOI: 10.4274/haseki.88597
Önceden Var Olan CT’de Osteoporotik Vertebral Kırık Riskinin Kantitatif Analizi
 • Elif Evrim Ekin
 • Muhittin Emre Altunrende
Med Bull Haseki 2019; 57: 185-190 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4968
İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırıkları için Risk Faktörleri
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Kaya
 • Mustafa Alkaş
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 187-190 DOI: 10.4274/haseki.1545
Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları
 • Altuğ Duramaz
 • Cihangir Sarı
 • Mustafa Gökhan Bilgili
 • Ersin Erçin
 • Cemal Kural
 • Mustafa Cevdet Avkan
Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261 DOI: 10.4274/haseki.1667
Parsiyel Patellektomi Uygulanan Parçalı Patella Kırıklarında Patello-Tibial Serklaj Tekniği Sonuçları
 • Ender Alagöz
 • Oktay Adanır
 • Serdar Yüksel
 • Ozan Beytemur
 • Mehmet Akif Güleç
Med Bull Haseki 2014; 52: 282-286 DOI: 10.4274/haseki.1739

Olgu Sunumu

Avülsiyon Fraktürünü Taklit Eden Limbus Vertebra
 • Senem Şaş
Med Bull Haseki 2019; 57: 102-104 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4143
Bebek Hastanın Büyüyen Kafatası Kırığı: Bir Olgu Sunumu
 • Aykut Akpınar
 • Mehmet Nihat Dinçbal
 • Bekir Mahmut Kılınç
Med Bull Haseki 2018; 56: 244-247 DOI: 10.4274/haseki.3913
Medial Malleol Kapalı Kırığına Eşlik Eden Tibialis Anterior Tendon Rüptürü: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
 • Serdar Hakan Başaran
 • Emrah Sayit
 • Alkan Bayrak
 • Malik Çelik
 • Halil Nadir Öneş
Med Bull Haseki 2018; 56: 333-336 DOI: 10.4274/haseki.3908

Olgu Sunumu

Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi
 • Hasan Göçer
 • Serdar Ulusoy
 • Alper Çıraklı
 • İbrahim Kaya
 • Nevzat Dabak
Med Bull Haseki 2014; 52: 126-129 DOI: 10.4274/haseki.1422
Ciddi Kalp Yetmezliği ve Vertebra Kırıkları ile Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu
 • Ayşe Arduç
 • Serhat Işık
 • Gülhan Akbaba
 • Kerim Küçükler
 • Dilek Berker
 • Serdar Güler
Med Bull Haseki 2015; 53: 256-259 DOI: 10.4274/haseki.2473

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar