Özgün Araştırma

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler
  • Berrin Zinnet Balta
  • Öznur Sarı Üre
  • Serdar Erturan
  • Günay Aydın
Med Bull Haseki 2013; 51: 57-60 DOI: 10.4274/Haseki.848
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi Sonrasında Gelişen Morbidite ve Mortalite Oranlarının Yıllara Göre Seyri
  • Kemal Karapınar
  • Celalettin Kocatürk
Med Bull Haseki 2019; 57: 166-174 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4703
Geriatrik Hastalarda Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Göğüs Duvarı Rezeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları
  • Celal Buğra Sezen
  • Süleyman Anıl Akboğa
  • Abdullah İrfan Tastepe
  • Sedat Demircan
Med Bull Haseki 2018; 56: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.3929

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar