Özgün Araştırma

İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması
  • Selma Erdoğan Düzcü
  • Mihriban Gürbüzel
  • Saime Gül Barut
Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236 DOI: 10.4274/haseki.2443

Olgu Sunumu

Senkron Bilateral Erkek Meme Kanseri: Nadir Bir Olgu
  • Muzaffer Akıncı
  • Zehra Keklikkıran
  • Mürşit Dinçer
Med Bull Haseki 2019; 57: 336-338 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4301

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar