Olgu Sunumu

Prostatın Transüretral Rezeksiyonunda Nadir Bir Komplikasyon Olan Mesane Patlaması: İki Olgu Sunumu
  • Ömer Koraş
  • Sinan Avcı
  • Ali Erhan Eren
  • Mehmet Erhan Aydın
Med Bull Haseki 2018; 56: 256-258 DOI: 10.4274/haseki.91885

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar