Derleme

Primer Over Yetersizliği
  • Eren Akbaba
  • Gülhan Akbaba
Med Bull Haseki 2015; 53: 10-15 DOI: 10.4274/haseki.2003

Özgün Araştırma

İnfertil Kadınlarda Miyomektomi Sonrası Klinik Gebelik Oranlarını Etkileyen Faktörler: Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma
  • Meryem Kuru Pekcan
  • Esra İşçi Bostancı
  • Aytekin Tokmak
  • Dilek Şahin Uygur
  • Yasemin Taşçı
Med Bull Haseki 2018; 56: 222-227 DOI: 10.4274/haseki.4165

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar