Olgu Sunumu

Genç Erişkinde Barsak Strangülasyonu Olmadan Görülen Konjenital Transmezenterik Fıtık
  • Feridun Kaya
  • Mehmet Tolga Kafadar
  • Mehmet Ali Gök
  • Kemal Kısmet
  • Ertuğrul Ertaş
Med Bull Haseki 2018; 56: 337-340 DOI: 10.4274/haseki.4094

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar