Özgün Araştırma

25-Hidroksivitamin D3 Düzeyleri Diyabetin Kontrolü ile İlişkili midir?
 • Maide Hacer Tekin
 • Osman Evliyaoğlu
 • Sembol Yıldırmak
 • Okan Dikker
 • Fatma Tezcan
Med Bull Haseki 2016; 54: 36-40 DOI: 10.4274/haseki.2693
İdiyopatik Pulmoner Hipertansiyonu Olan Erişkin Hastalarda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu Prevelansı
 • Mesut Ayer
 • Tayfun Elibol
 • Ümit Yaşar Sinan
 • Cengiz Bal
 • Mehmet Serdar Küçükoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 114-117 DOI: 10.4274/haseki.73745
Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi
 • Melek Başer
 • Osman Maviş
 • Rahime Özgür
 • Ali Abbaş Özdemir
 • Ali Özkeşkin
 • Ömer Küçükdemirci
 • Tayfun Elibol
Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124 DOI: 10.4274/Haseki.1056
Türk Myelodisplastik Sendrom Hasta Grubunda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu Sıklığı
 • Mesut Ayer
 • Merve Öztürk Çiloğlu
 • Fuat Şar
 • Esra Hayriye Ataoğlu
 • Fatma Aylin Ayer
 • Tayfun Elibol
 • Onur Hakkı Kırkızlar
Med Bull Haseki 2018; 56: 175-180 DOI: 10.4274/haseki.40327
Periton Diyalizi Hastalarında Rezidüel Renal Fonksiyonun Klinik ve Laboratuvar Parametrelerine Etkisi
 • İbrahim Halil Düşünceli
 • Metin Ergül
 • Necmi Eren
 • Betül Gönüllü Kalender
 • Erkan Dervişoğlu
Med Bull Haseki 2020; 58: 344-350 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6091

Olgu Sunumu

Bebeklik Döneminde Görülen Methemoglobinemi Olgusu
 • Kamil Şahin
 • Murat Elevli
 • Serdar Pop
 • Kamuran Mutluay
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2018; 56: 169-171 DOI: 10.4274/haseki.3806

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar