Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu
  • Gürkan Genç
  • Gönül Çaltepe
  • Ozan Özkaya
  • Hülya Nalçacıoğlu
  • Murat Hökelek
  • Ayhan Gazi Kalaycı
Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.869
Çocuklarda Enfeksiyonların Atopik Hastalıklar Üzerindeki Rolü
  • Yalçıner Erdoğan
  • Nilgün Selçuk Duru
  • Murat Elevli
  • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2018; 56: 263-268 DOI: 10.4274/haseki.92486

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar