Özgün Araştırma

Total Gastrektomilerden Sonra Uygulanan Rekonstrüksiyon Metodlarının Multifaktöriyel Analizi
 • Oktay Büyükaşık
 • Mesut Mısırlıoğlu
 • Mehmet İşbilir
Med Bull Haseki 2010; 48: 126-131
Mide Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Tümör Nod ve Metastaz 8 Evreleme Sistemi ile Değerlendirilmesi
 • Mustafa Berkeşoğlu
 • Recep Çağlar
 • Aydemir Ölmez
 • Hakan Canbaz
 • Bahar Taşdelen
 • Mustafa Musa Dirlik
 • Tuba Kara
Med Bull Haseki 2019; 57: 153-161 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4514

Olgu Sunumu

Subtotal Gastrektomi Geçirmiş Bir Hastada Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması: Olgu Sunumu
 • Süleyman Utku Çelik
 • Burak Kutlu
 • İbrahim Burak Bahçecioğlu
 • Akın Fırat Kocaay
 • Cihangir Akyol
Med Bull Haseki 2018; 56: 326-328 DOI: 10.4274/haseki.4128

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar