Özgün Araştırma

Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz
  • Cihad Tatar
  • Fazilet Erözgen
  • Muzaffer Akıncı
  • Suat Benek
  • Celal Kızılkaya
Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101 DOI: 10.4274/Haseki.1000

Olgu Sunumu

Paget Hastalığı ile İlişkili Erkek Meme Kanseri: Olgu Sunumu
  • Türkan İkizceli
  • Gökçe Gülşen
  • Aykut İnsan
  • Yıldıray Savaş
  • Fazilet Erözgen
Med Bull Haseki 2018; 56: 235-237 DOI: 10.4274/haseki.3967

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar