Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Epilepsi Nedeni: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: İki Olgu Sunumu
  • Ahmet Güzel
  • Tuba Gezgin
  • Ercüment Ünlü
  • Binay Vatansever
  • Serap Karasalihoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 35-38

Özgün Araştırma

Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaç Tedavisinin Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi
  • Aytül Mutlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 195-200 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.4922

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar