Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu
 • Gürkan Genç
 • Gönül Çaltepe
 • Ozan Özkaya
 • Hülya Nalçacıoğlu
 • Murat Hökelek
 • Ayhan Gazi Kalaycı
Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.869
Giardia Lamblia Enfeksiyonlarına Özgül Antijen Saptanmasıyla Tanı Konulması
 • Hatice Akay
 • Semra Kuştimur
 • Ufuk Beyazova
Med Bull Haseki 2009; 47: 13-16
Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 • Ayşe Seçil Ekşioğlu
 • Özge Metin Timur
Med Bull Haseki 2014; 52: 34-38 DOI: 10.4274/Haseki.1357
Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Sevtap Senoğlu
 • Şemsi Nur Karabela
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Bülent Durdu
 • Habip Gedik
 • Birsen Ersöz
 • Vesile Şahin
 • Nuray Güleç
Med Bull Haseki 2017; 55: 56-60 DOI: 10.4274/haseki.3031
Diyabetik Ayak İzolatlarındaki Direncin Toplum ve Yoğun Bakım Ünitesi Dirençleriyle Karşılaştırılması
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Gönül Şengöz
Med Bull Haseki 2011; 49: 137-140
Hekimlerin Hepatit B Enfeksiyonu Hakkındaki Bilgi, Davranış ve Tutumları
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Semra Sandıkçı
 • E. Rahsan İnce
 • Özcan Nazlıcan
Med Bull Haseki 2010; 48: 153-155
Derin Boyun Enfeksiyonları: Seksen Beş Hastalık Retrospektif Analiz
 • Cemal Hacı
 • Reşit Murat Açıkalın
 • Ali Alper Bayram
 • Zafer Gezginadam
 • Samet Çağrı Coşkun
Med Bull Haseki 2016; 54: 158-160 DOI: 10.4274/haseki.2993
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Serum Gastrin Düzeylerine Helikobakter Pilori Enfeksiyonunun Etkisi
 • Şebnem Ciğerli
 • Nermin Saka
 • Nezaket Eren
 • Nihal Yücel
 • Berna Aslan
 • Fatma Turgay
 • Abdülkadir Ünsal
Med Bull Haseki 2006; 44: 164-169
HPV Enfeksiyonu Tanısı Almış Vakaların Klinik ve Demografik Karakteristikleri
 • Ali Galip Zebitay
 • Bestami Özsoy
 • Levent Yaşar
 • Şener Yalçınkaya
 • Süha Sönmez
Med Bull Haseki 2007; 45: 198-202
Çocuklarda Enfeksiyonların Atopik Hastalıklar Üzerindeki Rolü
 • Yalçıner Erdoğan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2018; 56: 263-268 DOI: 10.4274/haseki.92486
Boğaz Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptokok Suşları ve Oluşturdukları Enfeksiyonların Özellikleri
 • Fatma Ünlü
 • Onur Özgenç
 • Alpay Arı
 • Seher Ayten Coşkuner
 • Meltem Avcı
Med Bull Haseki 2017; 55: 292-298 DOI: 10.4274/haseki.08108

Orijinal Makale

550 Yataklı Bir Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 Yılı Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı - Özgün Araştırma
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Yeşim Aybar Bilir
 • Gönül Şengöz
 • Necla Güngör
 • Özcan Nazlıcan
Med Bull Haseki 2011; 49: 30-33

Olgu Sunumu

Hemipleji ile Başvuran HIV Enfeksiyonu: Üç Toksoplazma Ensefaliti Olgusu
 • Aslihan Demirel
 • Reşat Özaras
 • Elif Hakko
 • Bilgül Mete
 • Mücahit Yemisen
 • Ali Mert
 • Recep Öztürk
 • Fehmi Tabak
Med Bull Haseki 2013; 51: 70-75 DOI: 10.4274/Haseki.830
Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu
 • Halil Uğur Hatipoğlu
 • Murat Elevli
 • Ayşe Bahar Budan Çalışkan
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
 • Ali Karakuş
Med Bull Haseki 2016; 54: 106-111 DOI: 10.4274/haseki.2740
Süt Çocuğunda Primer Genital Herpes Enfeksiyonu
 • Sevinç Gümüş Pekacar
 • Deniz Özçeker
 • Muhammet Ali Varkal
 • İsmail Yıldız
 • Ayşe Kılıç
Med Bull Haseki 2016; 54: 187-189 DOI: 10.4274/haseki.2699
İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu İlişkili Pneumocystis Jiroveci Pnömonisi ve İntihar: Bir Otopsi Olgu Sunumu
 • Taner Daş
 • Cumhur Selçuk Topal
 • Gökhan Umut
 • Murat Nihat Arslan
 • Gülhan Yağmur
 • Aytül Sargan
 • Hızır Aslıyüksek
 • Muzaffer Yıldırım
 • Ahmet Selçuk Gürler
Med Bull Haseki 2016; 54: 190-193 DOI: 10.4274/haseki.2861
HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu
 • Tuna Demirdal
 • Pınar Şen
 • Salih Atakan Nemli
 • Nesrin Akbas Türker
 • Bahar Kopraman Örmen
 • İlknur Vardar
 • Serap Ural
Med Bull Haseki 2015; 53: 269-272 DOI: 10.4274/haseki.2478

Özgün Araştırma

Türkiye’de İlk Cryptosporidium hominis Enfeksiyonu Olgusuna İlişkin Olarak İnsanlarda Cryptosporidiosis
 • Nadim Yılmazer
 • Şadiye Kaplan Küçük
 • Gürkan Akyıldız
 • Ayşen Gargılı
 • Sırrı Kar
Med Bull Haseki 2017; 55: 194-198 DOI: 10.4274/haseki.47966
Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonunda Profilaktik Amaçlı Antibiyotik Kullanımının Çocuklarda Antibiyotik Direnç Gelişimine Etkisi
 • Mehmet Karacı
 • Kazım Karagöz
 • Zühal Örnek
 • Adem Yaşar
 • Necla Yüce
 • Özgür Okumuş
Med Bull Haseki 2017; 55: 221-228 DOI: 10.4274/haseki.98608

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar