Özgün Araştırma

Üst Ekstremite Cerrahisinde Uyguladığımız Brakiyal Pleksus Bloğunda Ultrasonografi ve Sinir Stimülatörü Deneyimlerimiz
 • Cem Kaçar
 • Ebru Tarıkçı Kılıç
 • Hakan Akelma
 • Ayhan Kaydu
 • Yakup Aksoy
 • Ömer Fatih Şahin
 • Osman Uzundere
 • Erhan Gökçek
Med Bull Haseki 2018; 56: 99-103 DOI: 10.4274/haseki.39974
Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti
 • Mehmet Burak Çildağ
 • Ömer Faruk Kutsi Köseoğlu
 • Mustafa Bülent Ertuğrul
Med Bull Haseki 2017; 55: 125-130 DOI: 10.4274/haseki.3481
Yüksek Enerjili Travma Nedeni ile Oluşmuş Ekstremite Defektlerinin Tedavisinde Negatif Basınçlı Terapi Kullanılması
 • Erkan Orhan
 • Bülent Erdoğan
Med Bull Haseki 2018; 56: 269-274 DOI: 10.4274/haseki.4090

Olgu Sunumu

Apert Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi
 • Gamze Küçükosman
 • Bengü Gülhan Aydın
 • Bahar Aktaş
 • Hilal Ayoğlu
Med Bull Haseki 2018; 56: 162-164 DOI: 10.4274/haseki.96967

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar