Özgün Araştırma

Primer Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Renal Tubuler Fonksiyonlar
  • Süleyman Kalman
  • Onur Sakallıoğlu
  • Vural Kesik
  • Faysal Gök
Med Bull Haseki 2012; 50: 10-13
Önceden Var Olan CT’de Osteoporotik Vertebral Kırık Riskinin Kantitatif Analizi
  • Elif Evrim Ekin
  • Muhittin Emre Altunrende
Med Bull Haseki 2019; 57: 185-190 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4968

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar