Orijinal Makale

Anrezektabl Periampuller Kanserlerin Cerrahi ve Cerrahi Dışı Yöntemlerle Palyasyonunun Karşılaştırılması - Orijinal Araştırma
 • Mehmet Gülen
 • Muzaffer Akıncı
 • Barış Aşıcı
 • Ahmet Kocakuşak
 • Muammer Kaya
 • Ahmet Fikret Yücel
Med Bull Haseki 2005; 43: 0-0
Parotis Cerrahisi Tecrübelerimiz: 128 Olgu Analizi - Özgün Araştırma
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Yavuz Selim Yıldırım
Med Bull Haseki 2010; 48: 24-27
Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız - Özgün Araştırma
 • Muzaffer Akçay
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Tolga Akman
 • Mehmet Kaba
 • Emrah Yürük
 • Murat Baykal
 • Ahmet Yaşer Müslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2010; 48: 28-33

Özgün Araştırma

Halluks Valgus Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 • İbrahim Sungur
 • Cemal Kural
 • A. Akın Ugraş
 • Haldun Ertürk
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Adrenal İnsidentalomanın Klinik ve Cerrahi Çeşitliliğinde Klinik Deneyimimiz
 • Mehmet Gülen
 • Ahmet Kocakuşak
 • Muammer Kaya
 • Muzaffer Akıncı
 • Barış Aşıcı
 • A. Hamit Karayağız
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Mazlum Şahin
 • Cihan Yücel
 • Fatma Tuğba İlal Mert
 • Semi Öztürk
Med Bull Haseki 2018; 56: 1-5 DOI: 10.4274/haseki.96168
Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Birsel Ekici
 • Ayşenur Yeksan
 • Fatiş Altındaş
 • Güner Kaya
Med Bull Haseki 2014; 52: 5-9 DOI: 10.4274/Haseki.1089
Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?
 • Korhan Erkanlı
 • Timuçin Aksu
 • Ünal Aydın
 • Onur Şen
 • Erhan Kutluk
 • Mehmet Kaya
 • Mehmet Yeniterzi
 • İhsan Bakır
Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18 DOI: 10.4274/Haseki.1242
Cerrahi Uygulanmış İnfantil Ezotropyalı Hastalarda Optokinetik Nistagmus Asimetrisi Değerlendirilmesi
 • Sadık Etka Bayramoğlu
 • Zafer Cebeci
Med Bull Haseki 2019; 57: 20-25 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4273
Morgagni Hernisi Cerrahi Tedavisinde Anterior Mini Torakotomi Yoluyla Transtorasik Yaklaşım
 • Adalet Demir
 • Adnan Sayar
 • Barış Medetoğlu
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Hasan Volkan Kara
 • Seyyit İbrahim Dinçer
Med Bull Haseki 2009; 47: 27-30
Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız
 • Onur Yaya
 • Nedime Demir Deveci
 • Ayse Feyza Önder
Med Bull Haseki 2015; 53: 36-40 DOI: 10.4274/haseki.1864
Humerus Psödoartrozlarının Cerrahi Tedavisi
 • Deniz Gülabi
 • Adnan Karaoğlu
 • Hayati Durmaz
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • İbrahim Kaya
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2007; 45: 42-51
Nüks Meme Filloides Tümörlerine Tedavi Yaklaşımları
 • Fazilet Erözgen
 • Ahmet Kocakuşak
 • Celal Kızılkaya
 • Kamile Altundal
 • Muzaffer Akıncı
 • Adnan Hut
Med Bull Haseki 2012; 50: 43-47
Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Kaya
 • İbrahim Sungur
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Akın Uğraş
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46 DOI: 10.4274/Haseki.1238
İleri Yaş Hastalarda Kalça Kırığı Cerrahisi ve Sonrası Kan Transfüzyonu
 • Melih Malkoç
 • Özgür Korkmaz
 • Cem Sever
 • İsmail Oltulu
 • Yıldıray Genç
Med Bull Haseki 2013; 51: 51-55 DOI: 10.4274/Haseki.804
Erişkin Humerus Distal Uç Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
 • Deniz Gülabi
 • Mehmet Önen
 • Hayati Durmaz
 • Hüseyin Botanlıoğlu
 • Cemal Kural
Med Bull Haseki 2007; 45: 52-60
Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem
 • Emrah Yürük
 • Arda Atar
 • Ömer Onur Çakır
 • Erçin Altıok
 • Mehmet Nuri Güneş
 • Zafer Temiz
 • Murat Binbay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56 DOI: 10.4274/haseki.1929
Günümüzde Rotator Manşet Yırtığının Eşlik Ettiği Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Açık Cerrahi Tedavilerin Yeri
 • Oktay Gazi
 • Serdar Hakan Başaran
 • Mustafa Cevdet Avkan
 • Cemal Kural
 • Mustafa Gökhan Bilgili
Med Bull Haseki 2012; 50: 59-63
Perkütan ve Cerrahi Trakeostomilerin Avantaj ve Dezavantajlarının Araştırılması
 • Cemal Hacı
 • Reşit Murat Açıkalın
 • İbrahim Akkoç
 • Mehmet Toptaş
Med Bull Haseki 2018; 56: 65-67 DOI: 10.4274/haseki.66375
Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri
 • Bestami Barış Çelik
 • Türkan Kudsioğlu
 • Zeliha Alıcıkuş
 • Nihal Yapıcı
 • Gökçen Orhan
 • Nehir Tandoğar
 • İlyas Kayacıoğlu
 • Zuhal Aykaç
Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76 DOI: 10.4274/haseki.2163
Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Süleyman Çelebi
 • Ali İhsan Uysal
 • Yadigar Yılmaz
 • Mehmet Toptaş
 • Hayrettin Daşkaya
Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88 DOI: 10.4274/haseki.1265
Üst Ekstremite Cerrahisinde Uyguladığımız Brakiyal Pleksus Bloğunda Ultrasonografi ve Sinir Stimülatörü Deneyimlerimiz
 • Cem Kaçar
 • Ebru Tarıkçı Kılıç
 • Hakan Akelma
 • Ayhan Kaydu
 • Yakup Aksoy
 • Ömer Fatih Şahin
 • Osman Uzundere
 • Erhan Gökçek
Med Bull Haseki 2018; 56: 99-103 DOI: 10.4274/haseki.39974
Çocuk Ön Kol Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Elastik Stabil Kanal-İçi Çivileme: Otuz Dört Hastanın Retrospektif Analizi
 • Sercan Çapkın
 • Mahmut Aydın
 • Fatih Günaydın
 • Serkan Sürücü
 • Doğan Atlıhan
Med Bull Haseki 2018; 56: 104-108 DOI: 10.4274/haseki.63634
Akciğer Hidatik Kistinin Güncel Tedavisi ve Komplikasyonları
 • Ali Kılıçgün
 • Suat Gezer
Med Bull Haseki 2011; 49: 105-109
Osteoid Osteomada Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 • Hasan Göçer
 • Nevzat Dabak
 • Alper Çıraklı
 • Hicabi Sezgin
 • İsmail Büyükceran
Med Bull Haseki 2015; 53: 130-134 DOI: 10.4274/haseki.1994
İki Yüz Altmış Üç Olguda Tek Port Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi: Retrospektif Bir Çalışma
 • Erkan Akar
Med Bull Haseki 2018; 56: 131-135 DOI: 10.4274/haseki.74755
Çift Port El Yardımlı Laparoskopik Apendektomi, Açık ve Üç Port Apendektomiye İyi Bir Alternatif Olabilir mi?
 • Turgut Dönmez
 • Oğuzhan Sunamak
 • Adnan Hut
 • Muzaffer Akıncı
 • Ahmet Kocakuşak
 • Hüseyin Avaroğlu
 • Doğan Yıldırım
 • Sina Ferahman
Med Bull Haseki 2016; 54: 133-136 DOI: 10.4274/haseki.2975
Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi
 • Yunus Timurtaş
 • Alper Çıraklı
 • Murat Erdoğan
 • Sina Coşkun
 • Ahmet Pişkin
 • Hasan Göçer
Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138 DOI: 10.4274/haseki.1995
Karaciğer Travmalarına Cerrahi Yaklaşım
 • Levent Kaptanoğlu
 • Hüseyin Uzun
 • Hasan Fehmi Küçük
 • Mehmet Eser
 • Cengiz Volkan Mentes
 • Necmi Kurt
Med Bull Haseki 2008; 46: 136-139
Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu
 • Burak Ertaş
 • İsmet Emrah Emre
 • Elif Aksoy
 • Arif Ulubil
 • Melih Güven Güvenç
 • Hasan Tanyeri
 • Ömer Faruk Ünal
Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141 DOI: 10.4274/haseki.3412
Omuz Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Akromiyoplastinin Rolü Omuz Sıkışma Sendromunda Akromiyoplasti
 • Rüştü Nuran
 • Cemal Kural
 • Ali Akın Uğraş
 • Mustafa Fehmi Akyıldız
 • Murat Kayıpmaz
 • Haldun Ertürk
Med Bull Haseki 2011; 49: 141-144
Omuz İnstabilite Cerrahisinin Kısa Dönem Sonuçları
 • Erhan Bayram
 • Ahmet Kamil Ertürk
 • Cem Yıldırım
 • Doğan Atlıhan
 • Mahmut Ercan Çetinus
 • Murat Yılmaz
Med Bull Haseki 2018; 56: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.3927
Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ve Kolloidlerin (%6 HES 130/0,4) Karşılaştırılması
 • Funda Söğüt
 • Türkan Kudsioğlu
 • Nihan Yapıcı
 • Hüseyin Maçika
 • Zuhal Aykaç
Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161 DOI: 10.4274/haseki.2237
Spinal Cerrahi Sonrasındaki Pnömosefalide Dural Yırtığın Yerinin ve Tamirinin Etkisi
 • Ahmet Öğrenci
Med Bull Haseki 2019; 57: 162-165 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4370
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi Sonrasında Gelişen Morbidite ve Mortalite Oranlarının Yıllara Göre Seyri
 • Kemal Karapınar
 • Celalettin Kocatürk
Med Bull Haseki 2019; 57: 166-174 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4703
Dizin Medial Kompartman Osteoartritinde Unikondiler Diz Artroplastisi Uygulanan Hastaların Kısa Dönem Sonuçları
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Sungur
 • Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 191-194 DOI: 10.4274/Haseki.1463
Distal Hipospadias Cerrahisinin Devlet Hastanesinde Uygulanabilirliği: 48 Vakanın Geriye Dönük Analizi
 • Faruk Özgör
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Abdülmuttalip Şimşek
Med Bull Haseki 2014; 52: 195-198 DOI: 10.4274/haseki.1477
Proksimal Femur Çivisi Cerrahisinde C-Kollu Floroskopi Kullanımı ile İlgili Sorunlar
 • Osman Nuri Özyalvaç
 • Sadettin Çiftçi
 • Atakan Telatar
 • Barış Özkul
 • Ali Güleç
 • Mustafa Aşansu
 • Evren Akpınar
Med Bull Haseki 2018; 56: 209-212 DOI: 10.4274/haseki.3942
Elektif Cerrahi Operasyon Planlanan Hastaların Pre-operatif Nütrisyonel Durumunun Değerlendirilmesi ve Nütrisyonel Destek Gereksiniminin Belirlenmesi
 • Bahri Özer
 • Ahmet Kocakuşak
 • Cihad Tatar
 • Adil Koyuncu
 • Suat Benek
 • Hüsnü Aydın
 • Gamze Çıtlak
 • Halit Özgül
Med Bull Haseki 2016; 54: 232-236 DOI: 10.4274/haseki.3136
Obezite Cerrahisinde Medikal Sonuçlar ve Psikososyal Faktörler
 • Fadlı Doğan
 • Mürşit Dincer
Med Bull Haseki 2018; 56: 275-278 DOI: 10.4274/haseki.3958
Stapes Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız
 • Reşit Murat Açıkalın
 • Cemal Hacı
 • Zafer Gezginadam
 • Mehti Şalvız
 • Ali Alper Bayram
 • Müge Darcan
 • Murat Haluk Özkul
Med Bull Haseki 2015; 53: 286-289 DOI: 10.4274/haseki.2355
Geriatrik Hastalarda Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Göğüs Duvarı Rezeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları
 • Celal Buğra Sezen
 • Süleyman Anıl Akboğa
 • Abdullah İrfan Tastepe
 • Sedat Demircan
Med Bull Haseki 2018; 56: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.3929
Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması
 • Bahri Özer
 • Ahmet Kocakuşak
 • Suat Benek
 • Ömer Güngörür
 • Fazilet Erözgen
 • Hüsnü Aydın
 • Adil Koyuncu
 • İshak Sefa Tüzün
 • Rafet Kaplan
Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290 DOI: 10.4274/haseki.1753
Farkında Olmamız Gereken Kemik Çıkıntı: Foraminal Osteofitler; Sınıflama ve Cerrahi Sonuçlar
 • Ahmet Öğrenci
Med Bull Haseki 2018; 56: 299-306 DOI: 10.4274/haseki.4310

Olgu Sunumu

Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları
 • Zehra Işık Haşıloğlu
 • Nimet Yelda Ünal
 • Sinan Deniz
 • Murat Aşık
 • Sait Albayram
Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23 DOI: 10.4274/Haseki.807
İntraabdominal Gossipiboma’da Radyolojik Bulgular
 • Ferhat Çengel
 • Mesut Bulakçı
 • Bora Özbakır
 • Adem Kırış
Med Bull Haseki 2014; 52: 47-49 DOI: 10.4274/Haseki.1034
Situs Inversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi
 • Serkan Telli
 • Pınar Yavaşca
 • Ali Bestami Kepekçi
 • Elif Erdoğan
Med Bull Haseki 2014; 52: 53-55 DOI: 10.4274/Haseki.1182
Burun Tamponunun Hayatı Tehdit Eden Bir Komplikasyonu
 • Şaban Çelebi
 • Çiğdem Tepe Karaca
 • Öner Çelik
Med Bull Haseki 2012; 50: 64-65
Frontal Sinüs İnverted Papillomasına Osteoplastik Flep Yaklaşımı
 • Tolgar Lütfi Kumral
 • Yavuz Uyar
 • Güven Yıldırım
 • Güler Berkiten
 • Cemil Yurtseven
Med Bull Haseki 2014; 52: 67-70 DOI: 10.4274/Haseki.1321
Göğüs Cerrahisi Sırasında Kullanılan Otomatik Kan Basıncı Ölçer Cihazın Manflon Basısına Bağlı Akut Radial Sinir Paralizisi
 • Adalet Demir
 • Saliha Eroğlu Demir
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Hüseyin Melek
 • Zeynep Nilgün Ulukoz
 • Seyyit İbrahim Dinçer
Med Bull Haseki 2010; 48: 110-112
Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?
 • M. Gazi Yıldız
 • Sedat Aydın
 • Arif Şanlı
 • Mustafa Paksoy
 • Aylin Ege Gül
Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309 DOI: 10.4274/haseki.1716
Dev Retroperitoneal Schwannoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Bulgularının Korelasyonu
 • Pınar Yazıcı
 • Rahşan Göçmen
 • Pembe Oltulu
Med Bull Haseki 2014; 52: 310-312 DOI: 10.4274/haseki.1717

Derleme

Üriner Sistem Taşlarının Cerrahi Çıkarımı Sonrası Kalan Taşlara Yaklaşım
 • Faruk Özgür
 • Yalçın Berberoğlu
 • Tolga Akman
 • Ömer Sarılar
 • Murat Binbay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2011; 49: 52-55
Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi
 • Murat Haluk Özkul
Med Bull Haseki 2014; 52: 71-74 DOI: 10.4274/haseki.1555
Robotik Cerrahi: Teknolojik Gelişmeler ve Ürolojik Cerrahideki Yeri
 • Akif Erbin
 • Faruk Özgör
 • Murat Binbay
Med Bull Haseki 2016; 54: 127-132 DOI: 10.4274/haseki.3120

Editöre Mektup

Situs İnversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi
 • Nureddin Yüzkat
 • M. Bilal Çeğin
 • Lokman Soyoral
Med Bull Haseki 2015; 53: 179-180 DOI: 10.4274/haseki.2350

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar