Özgün Araştırma

Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 • Ayşe Seçil Ekşioğlu
 • Özge Metin Timur
Med Bull Haseki 2014; 52: 34-38 DOI: 10.4274/Haseki.1357
Paranazal Sinüs Hastalıklarını Değerlendirirken Mikro-doz Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografinin Değeri
 • Mustafa Özbayrak
 • Burak Ertaş
 • Özden Sila Ulus
 • Alper Özdilek
 • Ercan Karaarslan
Med Bull Haseki 2019; 57: 142-146 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4594
Önceden Var Olan CT’de Osteoporotik Vertebral Kırık Riskinin Kantitatif Analizi
 • Elif Evrim Ekin
 • Muhittin Emre Altunrende
Med Bull Haseki 2019; 57: 185-190 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4968

Olgu Sunumu

Dev Retroperitoneal Schwannoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Bulgularının Korelasyonu
 • Pınar Yazıcı
 • Rahşan Göçmen
 • Pembe Oltulu
Med Bull Haseki 2014; 52: 310-312 DOI: 10.4274/haseki.1717

Olgu Sunumu

Paratiroid Hiperplazili Olguda Metastatik Pulmoner Kalsifikasyonun Radyolojik ve Klinik Bulguları ile Birlikte Değerlendirilmesi
 • Aslı Tanrıvermiş Sayıt
 • Muzaffer Elmalı
 • Dilek Sağlam
Med Bull Haseki 2018; 56: 346-349 DOI: 10.4274/haseki.4031

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar