Derleme

Diyalize Geç mi Başlanmalı?
  • Meltem Gürsu
  • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2011; 49: 123-125

Özgün Araştırma

Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ve Kolloidlerin (%6 HES 130/0,4) Karşılaştırılması
  • Funda Söğüt
  • Türkan Kudsioğlu
  • Nihan Yapıcı
  • Hüseyin Maçika
  • Zuhal Aykaç
Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161 DOI: 10.4274/haseki.2237

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar