Özgün Araştırma

Ortalama Trombosit Hacmi ve Trombosit Sayısı Abdominal Aort Anevrizması Olan Hastalarda Trombüs Varlığı ile İlişkili midir?
 • Mehmet Toptaş
 • Gündüz Durmuş
 • İbrahim Akkoç
 • Semi Öztürk
 • Mazlum Şahin
 • Erdal Belen
 • Mehmet Mustafa Can
Med Bull Haseki 2018; 56: 32-36 DOI: 10.4274/haseki.80299

Olgu Sunumu

Goldenhar Sendromu ve Intrakardiyak Anevrizması Olan Bir Olgu
 • Ali Karaman
 • Fuat Laloğlu
 • Hasan Kahveci
Med Bull Haseki 2011; 49: 90-92
Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Böbrek İçi Psödoanevrizmada Anjiyografik Tanı ve Tedavi: Olgu Sunumu
 • Emrah Yürük
 • Murat Binbay
 • Abdulkadir Tepeler
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Mslümanoğlu
 • Ahmet Tefekli
Med Bull Haseki 2009; 47: 143-145

Olgu Sunumu

Akut Karının Nadir Bir Sebebi: Splenik Arter Anevrizma Rüptürü
 • Cihan Bedel
 • Abdülkerim Şalkacı
Med Bull Haseki 2019; 57: 201-203 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4075

Olgu Sunumu

Acil Tromboembolektominin Bir Komplikasyonu Olarak Peroneal Psödoanevrizma ve Koil Embolizasyon ile Tedavisi
 • Kevser Tural
 • Tezcan Bozkurt
 • Aykut Uyanık
 • Ufuk Türkmen
 • Zeynep Bilgi
 • İlknur Bahar
Med Bull Haseki 2017; 55: 319-321 DOI: 10.4274/haseki.13007

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar