Olgu Sunumu

Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı
 • Kudret Keskin
 • Makbule Ulusoy
 • Yeşim Gürkan
 • Aylin Ayer
 • Gezmiş Kimyon
 • Emre Osmanbaşoğlu
 • Yeliz Zıhlı
 • Hikmet Feyizoğlu
 • Namık Yiğit
 • Zekai Kuyubaşı
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Akciğer Tüberkülozu ve Pulmoner Emboli Birlikteliği Nedeni ile Tüberküloz Hiperkoagülabilite İlişkisi: Olgu Sunumu
 • Fatih Yılmaz
 • Çiğdem Akyüz
 • Serdar Kurnaz
 • Tülay Sönmez
 • Ebru Artan
 • Hüseyin Cem Tigin
 • Hayati Özyurt
 • Murat Kıyık
 • Saadettin Çıkrıkçıoğlu
 • Hayriye Esra Ataoğlu
 • Mustafa Yenigün
Med Bull Haseki 2008; 46: 35-37
Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması
 • Zeki Aydın
 • Meltem Gürsu
 • Serhat Karadağ
 • Sami Uzun
 • Emel Tatlı
 • Filiz Tayfur
 • Savaş Öztürk
 • Rümeyza Kazancıoğlu
Med Bull Haseki 2010; 48: 85-88
İleri Yaşta Akciğerin İnflamatuar Psödotümör Olgusu
 • Erkan Akar
 • Filiz Eren
Med Bull Haseki 2013; 51: 143-146 DOI: 10.4274/Haseki.1084
Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu
 • Cenk Aypak
 • Özlem Türedi
 • Murat Dicle
 • Adnan Yüce
 • Süleyman Görpelioğlu
Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152 DOI: 10.4274/Haseki.815

Özgün Araştırma

Akciğer Grafisi Çektirmiş Adölesanlarda Torasik Skolyoz Taraması
 • Murat Şakir Ekşi
 • Emel Ece Özcan Ekşi
Med Bull Haseki 2019; 57: 37-41 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4553
İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler
 • Berrin Zinnet Balta
 • Öznur Sarı Üre
 • Serdar Erturan
 • Günay Aydın
Med Bull Haseki 2013; 51: 57-60 DOI: 10.4274/Haseki.848
Nitrofen Kullanılarak Oluşturulmuş Konjenital Diyafragma Hernisi Modelinde Trakeal Oklüzyonun Akciğerlerin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
 • Emrah Aydın
 • Emre Yener
 • Nil Üstündağ
Med Bull Haseki 2016; 54: 62-66 DOI: 10.4274/haseki.2966
Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu
 • Ayşe Gözkaman
 • Yıldız Okuturlar
 • Özkan Kanat
 • Meral Günaldı
 • Sibel Ocak Serin
 • Özlem Saraydaroğlu
 • A. Baki Kumbasar
 • Türkkan Evrensel
Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71 DOI: 10.4274/haseki.2078
Akciğer Hidatik Kistinin Güncel Tedavisi ve Komplikasyonları
 • Ali Kılıçgün
 • Suat Gezer
Med Bull Haseki 2011; 49: 105-109
Farklı Yöntemlerle Örneklenen Akciğer Küçük Hücreli Dışı Karsinom Dokularında Programlı Ölüm Ligandı 1 Ekspresyon Analizi
 • Halide Nur Ürer
 • Mehmet Zeki Günlüoğlu
 • Levent Cansever
 • Mehmet Ali Bedirhan
Med Bull Haseki 2020; 58: 135-141 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.5681
Romatoid Artritli Hastalarda, Akciğer Tutulumunun Serum Anti-Ccp Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi İle Korelasyonu
 • Songül Çildağ
 • Taşkın Şentürk
 • Alparslan Ünsal
 • Berna Gültekin
Med Bull Haseki 2010; 48: 142-145
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olan Hastalarda Akut Atağın Şiddeti ile Ürik Asit ve Ürik Asit Kreatinin Oranı Arasındaki İlişki
 • Sinem Özbay Özyılmaz
 • İsa Özyılmaz
 • Osman Akın Serdar
 • Esra Uzaslan
Med Bull Haseki 2013; 51: 147-150 DOI: 10.4274/Haseki.1162
Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Mehmet Toksöz
 • Özlem Bostan Gayret
 • Seyithan Özaydın
 • Fatih Akova
 • Emine Kutanis
Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.2110
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisi Sonrasında Gelişen Morbidite ve Mortalite Oranlarının Yıllara Göre Seyri
 • Kemal Karapınar
 • Celalettin Kocatürk
Med Bull Haseki 2019; 57: 166-174 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4703
Geriatrik Hastalarda Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde Göğüs Duvarı Rezeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları
 • Celal Buğra Sezen
 • Süleyman Anıl Akboğa
 • Abdullah İrfan Tastepe
 • Sedat Demircan
Med Bull Haseki 2018; 56: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.3929
Spirometrik Parametrelere Otozomal Dominant Polisitik Böbrek Hastalığının Etkisi
 • Tuba Elif Özler
 • Faruk Karandere
 • Egemen Cebeci
 • Meltem Gürsu
 • Barış Döner
 • Abdullah Şumnu
 • Mustafa Sarı
 • Gülfidan Çakmak
 • Zeynep Karaali
 • Savaş Öztürk
Med Bull Haseki 2020; 58: 447-451 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6341

Olgu Sunumu

Spontan Pnömotorakslı Bir Yenidoğanda Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon ve Pulmoner Sekestrasyon Birlikteliği: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
 • Burcu Cebeci
 • Tuğba Erener Ercan
 • Arslan Babayiğit
 • Esra Ağırgöl
 • Gökhan Büyükkale
 • Merih Çetinkaya
Med Bull Haseki 2019; 57: 211-214 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4225
Parietal Bölgede Saçlı Deride Şişlik ve Litik Kemik ile Presente Olan Primer Tüberküloz Olgusu: Bir Olgu Sunumu
 • Aykut Akpınar
 • Uzay Erdoğan
 • Murat Koçyiğit
Med Bull Haseki 2018; 56: 240-243 DOI: 10.4274/haseki.3532

Derleme

Kemoterapötik Ajanlara Bağlı Oluşan Akciğer Hasarı
 • Serdar Kalemci
 • Çağdaş Can
 • Hamdi Sözen
Med Bull Haseki 2014; 52: 248-250 DOI: 10.4274/haseki.1799

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar