Özgün Araştırma

Türk Myelodisplastik Sendrom Hasta Grubunda Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri Klonu Sıklığı
  • Mesut Ayer
  • Merve Öztürk Çiloğlu
  • Fuat Şar
  • Esra Hayriye Ataoğlu
  • Fatma Aylin Ayer
  • Tayfun Elibol
  • Onur Hakkı Kırkızlar
Med Bull Haseki 2018; 56: 175-180 DOI: 10.4274/haseki.40327

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar