Özgün Araştırma

Adneksiyal Torsiyon: Tanı ve Tedavide Zorluk
  • Emre Erdem Taş
  • Ayşe Filiz Yavuz
Med Bull Haseki 2018; 56: 187-191 DOI: 10.4274/haseki.25633

Özgün Araştırma

Kronik Hepatit ve Siroz Ayrımında Fibrozis İndeksinin Değeri
  • Gökhan Söker
  • Bozkurt Gülek
  • Agah Bahadır Öztürk
  • Özgür Karabıyık
  • Mehmet Ali Akın
  • Ömer Kaya
  • Okan Dilek
  • Cengiz Yılmaz
Med Bull Haseki 2017; 55: 212-215 DOI: 10.4274/haseki.57966

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar