Özgün Araştırma

Şizofreni Hastalarında Kronik Otitis Media Sıklığı
  • Nalan Dirik
  • Mehtap Arslan Delice
  • Özlem Oflezer
  • Hasan Turan Karatepe
  • Erhan Kurt
Med Bull Haseki 2015; 53: 153-156 DOI: 10.4274/haseki.2217

Olgu Sunumu

İntihar Amaçlı Kafaya Çivi Çakma; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  • Ahmet Öğrenci
  • Orkun Koban
  • Onur Yaman
  • Mesut Yılmaz
  • Sedat Dalbayrak
Med Bull Haseki 2019; 57: 204-206 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4351

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar