Özgün Araştırma

Çocuklarda İşeme Bozukluklarında Ürodinamik Çalışmalar Gerçekten Gerekli mi?
  • Seçil Conkar
  • Sevgi Mir
Med Bull Haseki 2018; 56: 192-196 DOI: 10.4274/haseki.70299

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar