Özgün Araştırma

Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
 • Osman Abalı
 • Melek Durukan
 • Nahit Motavallı Mukaddes
 • Özgür Polvan
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Henoch Schönlein Purpuralı Çocuklarda Klinik Ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi
 • Nilüfer Deneri Taylan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Emel Ataoğlu
 • Macit Koldaş
Med Bull Haseki 2006; 44: 0-0
Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu
 • Gürkan Genç
 • Gönül Çaltepe
 • Ozan Özkaya
 • Hülya Nalçacıoğlu
 • Murat Hökelek
 • Ayhan Gazi Kalaycı
Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4 DOI: 10.4274/Haseki.869
Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Tedavi Süresine Etkisi
 • Fethiye İnan Damar
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
 • Nilgün Selçuk Duru
Med Bull Haseki 2012; 50: 6-9
Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Motivasyon Tedavisi
 • Meltem Erol
 • Ünsal Özkuvancı
 • Özgül Yiğit
 • Dilara Fucucuoğlu
 • Özlem Bostan Gayret
 • Sezen Aksu
Med Bull Haseki 2016; 54: 7-12 DOI: 10.4274/haseki.2795
Primer Nokturnal Enürezisli Çocuklarda Renal Tubuler Fonksiyonlar
 • Süleyman Kalman
 • Onur Sakallıoğlu
 • Vural Kesik
 • Faysal Gök
Med Bull Haseki 2012; 50: 10-13
Tonsillektomi ve/veya Adenoidektomi Yapılan Çocuklarda Preoperaktif ve Geç Postoperatif İmmunoglobulin Seviyelerinin Karşılaştırılıması
 • Bayram Veyseller
 • Fadlullah Aksoy
 • Haci Ömer Durmaz
 • Burak Ertaş
 • Abdullah Karataş
 • Fatma Gülüm İvgin Bayraktar
 • Hasan Demirhan
 • Yavuz Selim Yıldırım
Med Bull Haseki 2009; 47: 17-21
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kreş Çocuklarında Boğaz, Konjonktiva ve Fekal Taşıyıcılık Durumlarının Araştırılması
 • Gönül Şengöz
 • Filiz Yıldırım
 • Nur Sur
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Denef Berzeg
 • Mehmet Bakar
 • Özcan Nazlıcan
Med Bull Haseki 2006; 44: 25-30
Pnömonili Çocuk Olgularda D-dimer Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • Nihal Durmaz
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
 • Kamil Şahin
Med Bull Haseki 2016; 54: 26-31 DOI: 10.4274/haseki.2736
Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 • Ayşe Seçil Ekşioğlu
 • Özge Metin Timur
Med Bull Haseki 2014; 52: 34-38 DOI: 10.4274/Haseki.1357
Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tiroid Otoimmünitesi ve Gluten Duyarlı Enteropati
 • Gafur Doğdu
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2012; 50: 39-42
Monosemptomatik Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Hiperkalsiüri
 • Mahmut Çivilibal
 • Ömer Sarılar
 • Mehmet Toptaş
Med Bull Haseki 2014; 52: 39-42 DOI: 10.4274/Haseki.1462
Ailevi Akdeniz Ateşli Çocuklarda Helicobacter Pylori
 • Süleyman Kalman
 • Latif Duranoğlu
 • Onur Sakallıoğlu
 • Özdeş Emer
 • Faysal Gök
Med Bull Haseki 2013; 51: 41-44 DOI: 10.4274/Haseki.886
Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi
 • Erhan Bayram
 • İbrahim Kaya
 • İbrahim Sungur
 • Murat Yılmaz
 • Samed Ordu
 • Akın Uğraş
 • Mahmut Ercan Çetinus
Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46 DOI: 10.4274/Haseki.1238
Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem
 • Emrah Yürük
 • Arda Atar
 • Ömer Onur Çakır
 • Erçin Altıok
 • Mehmet Nuri Güneş
 • Zafer Temiz
 • Murat Binbay
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56 DOI: 10.4274/haseki.1929
Bir Olgu Nedeniyle Çocukluk Çağında Tiroid Folliküler Adenomu
 • Ayşe Ayaz Özkul
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Sakine Türkgeyik
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2007; 45: 61-64
Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Ferda Yılmaz İnal
 • Süleyman Çelebi
 • Ali İhsan Uysal
 • Yadigar Yılmaz
 • Mehmet Toptaş
 • Hayrettin Daşkaya
Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88 DOI: 10.4274/haseki.1265
Çocuk Ön Kol Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Elastik Stabil Kanal-İçi Çivileme: Otuz Dört Hastanın Retrospektif Analizi
 • Sercan Çapkın
 • Mahmut Aydın
 • Fatih Günaydın
 • Serkan Sürücü
 • Doğan Atlıhan
Med Bull Haseki 2018; 56: 104-108 DOI: 10.4274/haseki.63634
İstanbul’da İlkokul Birinci Sınıftaki Erkek Çocuklarda Genital Organ Anomali Oranları
 • Ünsal Özkuvancı
 • Abdulkadir Tepeler
 • Cem Kezer
 • Erhan Sarı
 • Erdem Tekinarslan
 • Mehmet Kaba
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2009; 47: 114-117
Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Serum Asimetrik Dimetilarjinin Düzeyleri ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
 • Bağdagül Aksu
 • Sevinç Emre
 • Alev Yılmaz
 • Zeynep Nagehan Yürük
 • Ümit Dilber Mutlu Demirel
 • Oğuz Bülent Erol
 • Cemile Pehlivanoğlu
Med Bull Haseki 2019; 57: 122-128 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4299
Çocuklarda Sevofluran ve Desfluran’ın Periferik Lenfositler Üzerine Genotoksik Etkilerinin Comet Assay Yöntemiyle Araştırılması
 • Yeşim Işıkçı
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Pınar Kendigelen
 • Serpil Çakmakkaya
 • Fatiş Altındaş
 • Güner Kaya
Med Bull Haseki 2016; 54: 144-151 DOI: 10.4274/haseki.3056
Çocuklarda Peroral Midazolam, Ketamin ve Tramadolün, Sevoflurana Bağlı Postoperatif Ajitasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
 • Rahşan Karayazılı
 • Işıl Özkoçak
 • Hilal Ayoğlu
 • Serhan Yurtlu
 • Dilek Okyay
 • Volkan Hancı
Med Bull Haseki 2010; 48: 146-152
Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Mehmet Toksöz
 • Özlem Bostan Gayret
 • Seyithan Özaydın
 • Fatih Akova
 • Emine Kutanis
Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152 DOI: 10.4274/haseki.2110
0-18 Yaş Çocuklarda Vitamin D Düzeyi ile Trombosit İndeksleri Arasındaki İlişki
 • Cihan Coşkun
 • Kamil Şahin
Med Bull Haseki 2018; 56: 153-157 DOI: 10.4274/haseki.41736
İlaç Zehirlenmesi Olan Çocuklarda Demografik Özellikler ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi
 • Muzaffer Özenir
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Ali Karakuş
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2013; 51: 157-161 DOI: 10.4274/Haseki.1165
Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonlu Çocuk Hastalarda Kardiyak Fonksiyonların Değerlendirmesi
 • Taliha Öner
 • Şehmuz Tekin
 • Zeynep Yıldız Yıldırmak
 • Berna Uslu Coşkun
Med Bull Haseki 2019; 57: 175-179 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4184
Çocuklarda İşeme Bozukluklarında Ürodinamik Çalışmalar Gerçekten Gerekli mi?
 • Seçil Conkar
 • Sevgi Mir
Med Bull Haseki 2018; 56: 192-196 DOI: 10.4274/haseki.70299
Çocuklarda Sugammadeks ve Neostigmin Kullanımının Ekstübasyon Süreleri Açısından Karşılaştırılması
 • Dilek Güzelce
 • Pınar Kendigelen
 • Ayşe Çiğdem Tütüncü
 • Güner Kaya
 • Fatiş Altıntaş
Med Bull Haseki 2016; 54: 207-211 DOI: 10.4274/haseki.3091
Çocuklarda Perioperatif Hipoterminin Önlenmesinde Sıcak Hava Üfleme Sistemleri ile İntravenöz Sıvı Isıtıcıların Karşılaştırılması
 • Hüseyin Erdoğan
 • Canan Tülay Işıl
 • Hacer Şebnem Türk
 • Gülben Ergen
 • Sibel Oba
Med Bull Haseki 2019; 57: 225-231 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2018.4784
Çocuklarda Enfeksiyonların Atopik Hastalıklar Üzerindeki Rolü
 • Yalçıner Erdoğan
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2018; 56: 263-268 DOI: 10.4274/haseki.92486
Çocukluk Çağında İdiyopatik Nefrotik Sendrom: İki Yüz Seksen Dokuz Hastanın Retrospektif Analizi
 • Kenan Yılmaz
 • Ruhan Düşünsel
 • İsmail Dursun
 • Sibel Yel
 • Zübeyde Gündüz
 • Hakan Poyrazoğlu
Med Bull Haseki 2017; 55: 280-285 DOI: 10.4274/haseki.46855
Çocuk ve Ergenlerde Serum Trigliserid Yüksek-yoğunluklu Lipoprotein Kolesterol Oranının İnsülin Direnci ve Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında Tanısal Değeri
 • Ala Üstyol
 • Funda Kökali
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 286-291 DOI: 10.4274/haseki.30074
Acil Servisteki Çocukluk Çağı Ölümlerinin Analizi
 • Serkan Doğan
 • Esin Aldemir
 • Utku Murat Kalafat
 • Özgü Hançerli
 • Merih Çetinkaya
 • Başar Cander
Med Bull Haseki 2019; 57: 290-295 DOI: 10.4274/haseki.galenos.2019.5136
Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Gamze Sarıkaya Uzan
 • Bağdagül Yavaş Aksu
 • Muhammed Mustafa Uzan
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2017; 55: 306-310 DOI: 10.4274/haseki.36035

Derleme

Çocuklarda Üriner Sistem Taşları
 • Mahmut Çivilibal
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2016; 54: 1-6 DOI: 10.4274/haseki.2727
Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom - Derleme
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2011; 49: 5-8
Çocuklarda Hipertansiyona Yaklaşım
 • Mahmut Çivilibal
Med Bull Haseki 2013; 51: 31-35 DOI: 10.4274/Haseki.1067
Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Akut Böbrek Hasarı
 • Mahmut Çivilibal
 • Bağdagül Yavaş Aksu
Med Bull Haseki 2015; 53: 116-119 DOI: 10.4274/haseki.2579
Acil Servislerde Isırık İzlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi
 • Ahsen Kaya
 • Beytullah Karadayı
 • Sinan Uygun
 • Şükriye Karadayı
 • Hüseyin Afşin
Med Bull Haseki 2015; 53: 181-186 DOI: 10.4274/haseki.2291

Olgu Sunumu

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu
 • Fatih Battal
 • Şule Yıldırım
 • Hakan Aylanç
 • Fatih Köksal Binnetoğlu
 • Nazan Kaymaz
 • Celal Akdeniz
Med Bull Haseki 2017; 55: 67-69 DOI: 10.4274/haseki.3237
Çocukluk Çağında Kronik Renal Yetmezlikli Bir Olguda Hemodiyaliz Sonrası Priapizm Gelişimi
 • Abdülkadir Tepeler
 • Ünsal Özkuvancı
 • Adem Tok
 • Erhan Sarı
 • Muzaffer Akçay
 • Yalçın Berberoğlu
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Med Bull Haseki 2007; 45: 72-74
Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem
 • Deniz Özçeker
 • Zeynep Tamay
 • Agop Çitak
 • Muhammet Bulut
 • Nermin Güler
Med Bull Haseki 2015; 53: 98-100 DOI: 10.4274/haseki.2064
Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Hale Sandıkçı
 • Mahmut Çivilibal
 • Yıldıray Savaş
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103 DOI: 10.4274/haseki.2065
Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Vaskülit: Wegener Granülomatozu
 • Mahmut Çivilibal
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Murat Elevli
 • Sibel Hekimsoy
 • Kemal Duralı
Med Bull Haseki 2011; 49: 114-116
Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş
 • Meltem Erol
 • Özgül Yiğit
 • Oktay Adanır
 • Mehmet Toksöz
 • Halis Narin
 • Veysel Gök
 • Dilek Borakay
 • Murat Konya
Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119 DOI: 10.4274/haseki.1364
Tekrarlayan Senkop Atağı Olan Bir Çocuk Hastada Ventriküler Taşikardinin İmplantable Loop Recorder ile Saptanması
 • İsa Özyılmaz
 • Taner Kasar
 • Sinem Özyılmaz
 • Yakup Ergül
Med Bull Haseki 2014; 52: 123-125 DOI: 10.4274/haseki.1544
Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik
 • Erkut Öztürk
 • İsa Özyılmaz
 • Neslihan Kıplapınar
 • Yakup Ergül
 • Ender Ödemiş
Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127 DOI: 10.4274/Haseki.968
Çocuklarda Topuk Ağrısının En Sık Nedeni: Sever Hastalığı
 • Mahmut Çivilibal
 • İbrahim Sungur
Med Bull Haseki 2014; 52: 148-149 DOI: 10.4274/haseki.1559
Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri
 • Ebru Yılmaz
 • Kadriye Özdemir
 • Cemaliye Başaran
 • Şükran Gözmen
 • Piınar Erturğut
 • Erkin Serdaroğlu
Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174 DOI: 10.4274/haseki.2304
Süt Çocuğunda Primer Genital Herpes Enfeksiyonu
 • Sevinç Gümüş Pekacar
 • Deniz Özçeker
 • Muhammet Ali Varkal
 • İsmail Yıldız
 • Ayşe Kılıç
Med Bull Haseki 2016; 54: 187-189 DOI: 10.4274/haseki.2699
On İki Yaşında Bir Kızda B3 Tipi Timoma
 • Nilgun Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
 • Murat Elevli
Med Bull Haseki 2013; 51: 200-202 DOI: 10.4274/Haseki.1323

Orijinal Makale

Çocuk ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Antibiyotik Direnci Deneyimi
 • Filiz Pehlivanoğlu
 • Kadriye Kart Yaşar
 • Sevtap Gürsoy
 • Gönül Şengöz
 • Emel Ataoğlu
 • Ali Karakuş
Med Bull Haseki 2011; 49: 73-76

Olgu Sunumu

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği
 • Nilgün Selçuk Duru
 • Melike İrem Petan
 • Hale Sandıkçı Suiçmez
 • Murat Elevli
 • Özgür Kasapçopur
Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160 DOI: 10.4274/haseki.3369
Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Kardiyak Tümör
 • Murat Elevli
 • Ahmet Şaşmazel
 • Mahmut Çivilibal
 • Ahmet Çelebi
 • Musa Şahin
 • Chousen Amed
 • Emine Kılınç
Med Bull Haseki 2017; 55: 229-231 DOI: 10.4274/haseki.02996
Bebek Hastanın Büyüyen Kafatası Kırığı: Bir Olgu Sunumu
 • Aykut Akpınar
 • Mehmet Nihat Dinçbal
 • Bekir Mahmut Kılınç
Med Bull Haseki 2018; 56: 244-247 DOI: 10.4274/haseki.3913

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler

Uygulamalar