OLGU SUNUMU

Med Bull Haseki 2017; 55: 157-160
Makale Geliş Tarihi: 28.06.2016
Makale Kabul Tarihi: 29.08.2016
*

University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İstanbul, Turkey

**

Keçiören Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, Ankara, Turkey

***

İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Rheumatology, İstanbul, Turkey

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği

Henoch-Schönlein purpurası (HSP) küçük damarları etkileyen bir sistemik vaskülitdir. Piyoderma gangrenozum (PG) ise nadir rastlanan, enfeksiyöz olmayan bir nötrofilik dermatozdur. On altı yaşındaki erkek hasta kliniğimize artralji, palpabl purpura ve sol alt ekstremite üzerinde bir yara ile başvurdu. Dermatolojik muayenesinde tabanı nekrotik materyal ile kaplı, mavimsi bir halka ile çevrili 3x3 cm çapında bir ülser gözlendi. Lezyon klinik olarak PG ile uyumlu bulundu. Purpurik döküntüden alınan biyopsi materyalinin histolojik incelemesi lökoklastik vaskülit ile uyumluydu. Direkt immünofluoresans dermal kapillerler içinde IgA sınıfı antikorlar ve C3 depolanmaları gösterdi. Bulgular HSP tanısı ile uyumluydu. Bilgilerimize göre şimdiye kadar PG ile birlikte HSP olgusu yalnız bir erişkin hastada sunulmuştur.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü