OLGU SUNUMU

Med Bull Haseki 2017; 55: 151-153
Makale Geliş Tarihi: 20.04.2016
Makale Kabul Tarihi: 11.07.2016
*

University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital, Clinic of Gastroenterology Surgery, İstanbul, Turkey

**

University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Turkey

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

İntestinal malrotasyon orta barsağın konjenital bir anomalisidir. İnsidansı 500 canlı doğumda birdir. Erişkinlerde nadir olarak rastlanır. Semptomatik hastaların çoğunda akut intestinal obstrüksiyon, iskemi veya kronik karın ağrısı görülür. Bu yazıda akut intestinal obstrüksiyon bulgularıyla gelen 49 yaşında erkek hastada saptanan malrotasyon olgusu sunuldu.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü