ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Med Bull Haseki 2017; 55: 137-141
Makale Geliş Tarihi: 11.08.2016
Makale Kabul Tarihi: 04.09.2016
*

Acıbadem University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, İstanbul, Turkey

**

Acıbadem University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, İstanbul, Turkeya

***

Koç University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, İstanbul, Turkey

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

Amaç: Bu çalışma vokal kord lazer cerrahisinden sonra karbon granülom oluşumunu vurgulamak için yapılmıştır. Bu granülomların görünümü tümör nüksü ile benzerlik gösterdiği için, ayrımında histolojik değerlendirmenin gerekliliği ele alınmıştır.
Yöntemler: Çalışmaya 2009-2013 yılları arasında Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvuran erken evre glottik kanserli 35 erkek hasta alındı. Tüm hastaların vokal kordlarına lazer yardımlı girişim uygulandı.Hastalar iki yıl süreyle takip edildi ve granülom oluşumu veya tümör nüksü varlığı kaydedildi.
Bulgular: İki yıllık izlem sürecinde beş hastada yeni oluşan vokal kord lezyonu saptandı. Bunlardan birinin tümör nüksü olduğu belirlendi.Diğer dört olgudaki lezyonlar ise takip sürecinde gerileyen ve kaybolan karbon granülomları idi.
Sonuç: Karbon granülom oluşumu çok yaygın olmasa da literatürde ele alınacak kadar sıktır. Erken evre glottik kanser tedavisinde lazer cerrahisi her geçen gün daha popüler hale gelmektedir ve karbon granülomlarının insidansının artması muhtemeldir. Bu tip bir algoritma risk altındaki hastaların tedavi yönetiminde yakın gelecekte değerli bir araç olacaktır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü