ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Med Bull Haseki 2017; 4: 46-52
Makale Geliş Tarihi: 06.12.2016
Makale Kabul Tarihi: 10.01.2017
*

University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İstanbul, Turkey

**

University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, Neonatal Intensive Care Unit, İstanbul, Turkey

Annelerin Yenidoğan Bakımında Bilgi ve Tutum Değişimlerinin Değerlendirilmesi

Amaç: Annelerin yenidoğan bakımı hakkında ilk bilgilerinin saptanması ve bireysel eğitim sonrası bilgi, bakım ve tutum değişimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Doğum yapan annelere doğumdan hemen sonra yenidoğan bebeklerin bakımı ve beslenmesi konusunda düzenlenen anket formları verildi. Anneler taburcu olmadan önce doktor ve emzirme hemşiresi tarafından beslenme, bebek bakımı ve en sık yapılan yanlışlar konusunda bilgilendirildi. Yenidoğan polikliniği kontrollerinde bu formlar 15-30. günlerde tekrar uygulanarak aradaki değişim değerlendirildi. Değerlendirmelerde yanlış bilgi ve tutum saptanan annelere doğru bilgiler her form uygulama döneminde yinelendi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 100 anne ve bebeği dahil edildi. Bebeklerin ilk gün, 15. gün ve 30. gün anne sütü harici gıda ile beslenme oranlarında fark saptanmadı. Ancak bebeklerin 30. günde, 15. güne göre iki saat ara ile emzirme oranları daha yüksek; genel olarak anne sütü ile beslenme oranları ise 15. gün ve 30. günde düşük olarak elde edildi. Bebeklerin 15. günde ve 30. günde banyo yapma oranı ve file üzerinde banyo yapma oranları yüksek tespit edildi. Bebeklerin ilk güne göre 15. gün ve 30. günlerde uyku pozisyonları, uyudukları yer ve beşikte parmaklık/koruyucularının olma oranlarındaki değişim anlamlı bulunmadı. Göbek bakımı yapma oranlarında artış 15. gün ve 30. gün için anlamlı bulundu. Eğitim sonrası bebek kıyafetlerinin sabun tozu ile yıkanmasındaki yükseliş ve bebeklere kundak yapılmasındaki düşüş anlamlı olarak bulundu. Ayrıca annelerin ilk güne göre 15. gün ve 30. günlerde bebek bakım bilgilerini daha yüksek sıklıkta sağlık kuruluşundan aldıkları tespit edildi. Annelerin eğitim düzeyleri ile eğitim sonrası bilgi ve davranış değişikliği arasında en yüksek ilişki, eğitimsiz ve ilkokul mezunu olan annelerde saptandı (r2=0,35).   
Sonuç: Annelerin yenidoğan bebeklerini emzirme sıklığı ve süresi, bebeklerin göbek bakımı, kundak yapma, bebeklerini yıkama, bebeklere takı takma hassasiyeti, bebek bakımı hakkında bilgileri sağlık kuruluşundan alma durumları eğitim sonrası olumlu yönde değişmektedir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü