DERLEME

Med Bull Haseki 2017; 4: 42-45
Makale Geliş Tarihi: 01.09.2015
Makale Kabul Tarihi: 26.10.2015
*

University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Rheumatology, İstanbul, Turkey

**

Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Nephrology, Kayseri, Turkey

Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Servikal Lenfadenit Sendromuna Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal lenfadenit (PFAPA) sendromu çocukluk çağında görülen, en sık tekrarlayan ateş nedenidir. PFAPA patogenezi halen tam olarak bilinmemektedir. Siklik nötropeni ve diğer monogenik otoenflamatuvar hastalıklarla ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir. Kendini sınırlayan ve benign bir hastalık olduğu için henüz netlik kazanmış bir tedavi şekli yoktur. Tedavi seçeneklerinin ise güçlü bir ebeveyn-doktor ilişkisi yardımıyla hastaya özel olarak seçilmesi gerekmektedir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü