OLGU SUNUMU

Med Bull Haseki 2017; 4: 31-34
Makale Geliş Tarihi: 29.10.2015
Makale Kabul Tarihi: 04.05.2016
*

Ege University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescence Psychiatry, İzmir, Turkey

Çoklu Antipsikotik İlaç Kullanımı ile Tetiklenen Atipik Nöroleptik Malign Sendromda Antipsikotik İlaç Başlama Güçlükleri: Cotard Sendromu Olgusu

Nöroleptik malign sendrom (NMS), nöroleptik ajanların kullanımıyla ortaya çıkan, bilinçte değişiklikler, rijidite, ateş yüksekliği ve otonomik değişiklikler ile karakterize olan, nadir fakat ölümcül bir idiosenkratik reaksiyondur. Cotard sendromu ise, kişinin bedeni ya da yaşamı ile ilişkili nihilistik sanrılarla karakterize bir sendromdur. Bu olgu sunumu ile, NMS sonrasında katatoni ve Cotard sendromu gelişen hastada, ayırıcı tanıları ve tedavi planını literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü