2015-9-53-3
2015 53 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Acil Servislerde Isırık İzlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 181-186)

Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Enflamatuvar bir Belirteç: Visfatin

(Med Bull Haseki 2015; 53: 187-191)

Mesanenin Skuamoz Hücreli Karsinomları: 15 Yıllık Deneyim

(Med Bull Haseki 2015; 53: 192-195)

İnkarsere Femoral Hernilerde Anterior Yaklaşımla Preperitoneal Mesh Yerleştirilmesi (23 Hastalık Deneyimimiz)

(Med Bull Haseki 2015; 53: 196-198)

Bebeklerde Beslenme Şeklinin Büyüme Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 199-203)

Mavi Kod Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 204-208)

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Yeterliliği ve Enflamasyonla İlişkisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 209-213)

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 214-219)

Tramadolün Preoperatif ve İntraoperatif Kullanımının Postoperatif Ağrıya Etkisinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 220-224)

Tamamlayıcı Tiroidektominin Son Dekadda Değişen Yapısı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 225-228)

İnvaziv Duktal Karsinomda Modifiye Scarff-Bloom-Richardson Gradeleme Sistemi ile p16 ve bcl-2 Ekspresyonunun Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 229-236)

Kolelitiazisli Hastalarda Hepatosteatoz Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 237-240)

Mide Kanserli Hastaların Başvuru Semptomlarının Prognoza Etkisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 241-245)

Olgu Sunumu

İleum Duplikasyonu Zemininde Gelişmiş Adenokarsinom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 246-247)

Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 248-250)

Gastrik Adenokarsinom Olgusunda Gelişen Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma

(Med Bull Haseki 2015; 53: 251-252)

Paraplejik Hastada Nörojen Mesaneye Bağlı Oluşan Asemptomatik Mesane Taşı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 253-255)

Ciddi Kalp Yetmezliği ve Vertebra Kırıkları ile Tanı Alan Cushing Sendromu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 256-259)

Laparoskopik Sakrokolpopeksi Sonrası Meş Erozyonunun Vajinal Olarak Çıkarılması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 260-262)

Tanısal Laparoskopi Sonrası Trokar Yeri Hernisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 263-265)

Ağır Hipertrofik Kardiyomiyopati ile Kendini Gösteren İnfantil Pompe Hastalığı: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 266-268)

HBsAg Serokonversiyonu Gelişen Nadir Bir Hepatit Delta Koenfeksiyonu Olgusu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 269-272)

Fraser Sendromu: İki Olgu Bildirimi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 273-276)

Viral Döküntülü Hastalığı Taklit Eden Nadir Bir Olgu: Salazopirin Hipersensitivitesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 277-280)

Editöre Mektup

Sahra-Altı Tropik Afrika’daki Bir Üçüncü Dünya Bölgesinde Tıbbi Bakım ve Halk Sağlığı Gözlemleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 281-282)
Anasayfa Arşiv Arama Menü