2015-6-53-2
2015 53 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Böbrek Yetmezliği Dışında Hemodiafiltrasyon Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 110-115)

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Akut Böbrek Hasarı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 116-119)

Özgün Araştırma

Anterior Servikal Füzyonu Takiben Komşu Segment Hastalığı Gelişiminde Risk Faktörleri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 120-123)

Farklı Oksijen Konsantrasyonlarındaki İntrapulmoner Şant Değişimleri ve Oksijenizasyon Parametrelerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 124-129)

Osteoid Osteomada Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 130-134)

Doyle Tip 4b Mallet Kırıklarının Pull-Out Sütur ve Transartiküler Kirschner Teli Fiksasyon Yöntemiyle Tedavisi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 135-138)

Kırsal Alanda İzlenen 50 Brucelloz Olgusunun Tedavi Sonrası Serolojik Takibi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 139-142)

Tersiyer Bir Merkezdeki Eklampsi ve Preeklampsi Olgularının Anne ve Bebek Sonuçları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 143-146)

Akciğer Semptomları ile Bulgu Veren Kist Hidatikli Olgularımızın Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 147-152)

Şizofreni Hastalarında Kronik Otitis Media Sıklığı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 153-156)

Kardiyopulmoner Baypas Cerrahisinde Pompada Başlangıç Solüsyonu Olarak Kristalloid (Ringer Solüsyonu) ...

(Med Bull Haseki 2015; 53: 157-161)

Olgu Sunumu

Yumurta ile Deri Prik Testi Sonrası Nadir Görülen Bir Anafilaksi Olgusu: Literatür Eşliğinde Olgunun Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 162-164)

Servikal Gebelik Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım

(Med Bull Haseki 2015; 53: 165-167)

Kronik Kalsifiye Subdural Hematom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 168-170)

Çocuklarda Ürolitiyazisin Nadir Nedeni: Ksantinüri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 171-174)

Enterococcus Casseliflavus Bakteriyemisi, İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 175-178)

Editöre Mektup

Situs İnversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 179-180)
Anasayfa Arşiv Arama Menü