2015-3-53-1
2015 53 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Hepatoselüler Karsinom-Karaciğer Rezeksiyonları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 1-9)

Primer Over Yetersizliği

(Med Bull Haseki 2015; 53: 10-15)

Diyabetik Nefropati’ye Genel Bir Bakış

(Med Bull Haseki 2015; 53: 16-19)

Özgün Araştırma

Midazolam ve Propofolün Sedasyon ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 20-23)

Motosiklet Kazalarında Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları

(Med Bull Haseki 2015; 53: 24-29)

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 30-35)

Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2015; 53: 36-40)

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 41-46)

Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 47-51)

Çocukluk Çağı Taş Hastalığı Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Kısa Dönem Sonuçları: Güvenilir ve Etkili Bir Yöntem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 52-56)

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2015; 53: 57-61)

Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili

(Med Bull Haseki 2015; 53: 62-66)

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 67-71)

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2015; 53: 72-76)

Olgu Sunumu

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 77-79)

Renal Hemanjioperisitom

(Med Bull Haseki 2015; 53: 80-82)

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

(Med Bull Haseki 2015; 53: 83-84)

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 85-87)

Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

(Med Bull Haseki 2015; 53: 88-91)

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

(Med Bull Haseki 2015; 53: 92-94)

Süt Çocuğunda Solunum Sıkıntısı ve Konjenital Lober Amfizem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 95-97)

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

(Med Bull Haseki 2015; 53: 98-100)

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 101-103)

İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2015; 53: 104-106)

Konjenital Diyafragmatik Bodalek Hernili Hastada Perkütan Koroner Anjiyolplasti

(Med Bull Haseki 2015; 53: 107-109)
Anasayfa Arşiv Arama Menü