2014-12-52-4
2014 52 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Şebeke Teorisi ve Transkraniyal Beyin Uyarım Yöntemlerinin Beyin Şebekeleri Üzerine Etkileri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 238-247)

Kemoterapötik Ajanlara Bağlı Oluşan Akciğer Hasarı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 248-250)

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

(Med Bull Haseki 2014; 52: 251-255)

Özgün Araştırma

Geriatrik Hastalardaki İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Dört Farklı Operasyon Yönteminin Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 256-261)

Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 262-267)

Mekanik İkterli Hastalarda MRKP ile ERKP Bulgularının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 268-270)

Acil Servise Gelen Pediatrik Adli Olguların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 271-277)

Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Olarak Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 278-281)

Parsiyel Patellektomi Uygulanan Parçalı Patella Kırıklarında Patello-Tibial Serklaj Tekniği Sonuçları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 282-286)

Karaciğer Kist Hidatiğinde Parsiyel Kistektomi ve Tüp Drenaj Tekniğinin Diğer Cerrahi Metodlarla Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 287-290)

Olgu Sunumu

Dizüstü Bilgisayar Kullanımına Bağlı Erythema Ab Igne Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 291-292)

Normal MR Bulguları ile Seyreden Nörobruselloz Miyeliti

(Med Bull Haseki 2014; 52: 293-295)

Kalsiyum Stimulasyon Testiyle İnsülinomanın Lokalize Edildiği Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 296-298)

Kusma Şikayeti ile Başvuran Hastada İntestineal Bezoar

(Med Bull Haseki 2014; 52: 299-301)

Amarozis Fugaks ile Prezente Olan Nadir Görülen Doğuştan Kalp Anomalisi: Kuadriküspid Aort Kapak

(Med Bull Haseki 2014; 52: 302-303)

Prader Willi Sendromlu Hastada Sedasyon: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 304-305)

Tiroid Papiller Karsinom Folliküler Varyant: Nasıl Bir Cerrahi Yaklaşım?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 306-309)

Dev Retroperitoneal Schwannoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi ve Histopatoloji Bulgularının Korelasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 310-312)

Lomber Spinal Füzyon Ameliyatı Sonrası Masif Pulmoner Emboli

(Med Bull Haseki 2014; 52: 313-315)

Diğer

2014 Hakem Dizini

(Med Bull Haseki 2014; 52: -)

2014 Konu Dizini

(Med Bull Haseki 2014; 52: -)

2014 Yazar Dizini

(Med Bull Haseki 2014; 52: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü