2014-6-52-2
2014 52 Haziran (6) 2
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Baş Boyun Cerrahisinde Karotis Arter Yönetimi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 71-74)

Orijinal Makale

Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonlarında Basınç Kontrollü ve Volüm Kontrollü Ventilasyon Modlarının Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 75-79)

Özgün Araştırma

HIV/AIDS Hastalarına Ait HIV RNA Sonuçlarının Analizi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 80-83)

Tek Taraflı İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Çocuklarda Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tekniklerinin Anestezi Süresi, Postoperatif Ağrı ve Analjezik Tüketimi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 84-88)

Primer Kolorektal Lenfoma Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 89-92)

Kronik Vajinal Akıntılı Hastalarda HPV-DNA Pozitiflik Oranı ve Sitopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 93-97)

Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 98-102)

Ölüm Raporlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin Kendi Aralarında ve ICD Kodlarıyla Uyumunun Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 103-110)

Orijinal Makale

Yoğun Bakımda İlaç ile Özkıyım Nedeni ile Takip Edilen Olguların Analizi ve İlaca Ulaşım Yolları: Tek Merkezli Prospektif Bir Çalışma

(Med Bull Haseki 2014; 52: 111-115)

Olgu Sunumu

Herediter Multipl Egzositozis Tanısı ile Takip Edilen İki Kardeş

(Med Bull Haseki 2014; 52: 116-119)

Ovaryan Drilling Sırasında Eksternal İliak Arter Yaralanması: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 120-122)

Tekrarlayan Senkop Atağı Olan Bir Çocuk Hastada Ventriküler Taşikardinin İmplantable Loop Recorder ile Saptanması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 123-125)

Osteogenezis İmperfektalı Hastada İntramedüller Çivi ile Kırık ve Deformite Tedavisi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 126-129)

Parotis Bezi Kitlesi Olarak Semptom Veren Nazofarenks Karsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 130-132)

Bir Adölesanda Nadir Bir Septik Şok Nedeni: Hamaktan Düşme Sonrası Oluşan Rektum Perforasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 133-136)

Hemidistoni ile Prezente Olan Subakut Sklerozan Panensefalit

(Med Bull Haseki 2014; 52: 137-139)

İhmal Edilmiş Patella Dislokasyonunda Uygulanan Total Diz Protezi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 140-143)

Bilateral Madelung Deformitesinde Düzeltici Osteotomi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 144-147)

Çocuklarda Topuk Ağrısının En Sık Nedeni: Sever Hastalığı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 148-149)
Anasayfa Arşiv Arama Menü