2014-3-52-1
2014 52 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Özgün Araştırma

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinin KBB Kliniğindeki Tonsillektomi Sonrası Kanama Hastalarının Özellikleri ve Bu Hastalara Yaklaşımlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 1-4)

Tiroid Cerrahisinde Deksketoprofen ve Tramadolün Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 5-9)

Dilatasyon ve Küretaj Operasyonlarında Propofol ile Birlikte Kullanılan Tramadol, Diklofenak Sodyum ve Fentanilin Retrospektif Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2014; 52: 10-13)

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı?

(Med Bull Haseki 2014; 52: 14-18)

Perkütan Nefrolitotomi: 2300 Vaka ile Tek Merkez Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2014; 52: 19-24)

Düşük Doz Spinal Anestezi ile Varis Operasyonu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 25-28)

Akut Zehirlenme Hastalarının Profili ve Prognoza Etkili Faktörler: Yoğun Bakımda Geriye Dönük Bir Analiz

(Med Bull Haseki 2014; 52: 29-33)

Çocuklarda Derin Boyun Enfeksiyonlarının Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

(Med Bull Haseki 2014; 52: 34-38)

Monosemptomatik Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Hiperkalsiüri

(Med Bull Haseki 2014; 52: 39-42)

Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Cerrahi Tedavi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 43-46)

Olgu Sunumu

İntraabdominal Gossipiboma’da Radyolojik Bulgular

(Med Bull Haseki 2014; 52: 47-49)

Midenin Senkron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Primer Adenokarsinomu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 50-52)

Situs Inversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi

(Med Bull Haseki 2014; 52: 53-55)

Poliserozit ile Prezente Over Hiperstimülasyon Sendromu: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 56-59)

Pediatrik Olguda Alışılmadık Bir Pelvik Ağrı Sebebi: Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 60-63)

Maligniteyi Taklit Eden Wilson Hastalığı Olgusu

(Med Bull Haseki 2014; 52: 64-66)

Frontal Sinüs İnverted Papillomasına Osteoplastik Flep Yaklaşımı

(Med Bull Haseki 2014; 52: 67-70)
Anasayfa Arşiv Arama Menü