2013-9-51-3
2013 51 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

(Med Bull Haseki 2013; 51: 85-88)

Özgün Araştırma

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D3 Seviyeleri

(Med Bull Haseki 2013; 51: 89-94)

Erişkin Obez Hastalarda D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 95-98)

Erkek Meme Kanserinde Prevalans ve Klinik Deneyimlerimiz

(Med Bull Haseki 2013; 51: 99-101)

Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Erken Dönem Kardiyak Disfonksiyonu Belirlemede N-Terminal Pro-B-Tip Natriüretik Peptid

(Med Bull Haseki 2013; 51: 102-106)

Üreter Taşı Tedavisinde Lazer ile Pnömotik Litotripsinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 107-111)

Benign Endikasyonlu Olgularda Histerektomi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Med Bull Haseki 2013; 51: 112-115)

Bayburt İlinde Yapılan Üst Gastrointestinal Endoskopi Sonuçları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 116-119)

Diyabetik Obez Hastalarda Obezitenin Yüksek Duyarlıklı C-Reaktif Protein (Hs-CRP) ile İlişkisi

(Med Bull Haseki 2013; 51: 120-124)

Olgu Sunumu

Çarpıntı Şikayetiyle Başvuran Çocukta Multiorgan Tutulumlu Kardiyak Kist Hidatik

(Med Bull Haseki 2013; 51: 125-127)

Cantrell Sendromlu Bir Yenidoğan

(Med Bull Haseki 2013; 51: 128-130)

Paratestiküler Adenomatoid Tümör Olgusu; Frozen Section Bulguları, Morfolojik ve İmmünohistokimyasal İnceme

(Med Bull Haseki 2013; 51: 131-134)

Dural Ektazi ve Dev Lateral Meningoseller ile Prezente Olan Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 135-138)

Primigravid Hastada Hayat Tehdit Eden Uterin İnversiyon ve Uterin Atoniye Baglı Gelişen Postpartum Kanama

(Med Bull Haseki 2013; 51: 139-140)

Gastrik Trikobezoar: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 141-143)

İleri Yaşta Akciğerin İnflamatuar Psödotümör Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 143-146)
Anasayfa Arşiv Arama Menü