2013-3-51-1
2013 51 Mart (3) 1
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Diyaliz Yapılan Çocuklarda Helikobakter Pilori Enfeksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 1-4)

Periton Diyalizi Hastalarında Yeni Bir Endotel Fonksiyonu Belirteci: Apelin

(Med Bull Haseki 2013; 51: 5-10)

500 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici Delici Alet Yaralanmaları Tutum ve Bilgi Düzeyi Ölçüm Anketi Sonuçları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 11-14)

Akut Apandisit Değerlendirilmesinde Dört Farklı Skorlama Sisteminin Değerlendirilmesi; İleri Dönük Klinik Çalışma

(Med Bull Haseki 2013; 51: 15-17)

Olgu Sunumu

Nöroblastomun Karaciğer Kapsülü ve Peritona Nadir Görülen Metastazı

(Med Bull Haseki 2013; 51: 18-20)

Morbid Obezite Nedeniyle Gastrik By-pass Cerrahisi Yapılan Olguda Wernicke Ensefalopatisi ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2013; 51: 21-23)

Kolesteatom Olgusunda İşitme Kaybının Eşlik Etmediği İzole İnkus Kısa Kolu Destrüksiyonu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 24-25)

Erkek Hastada Ektopik Meme Olgusu

(Med Bull Haseki 2013; 51: 26-27)

Çift Taraflı Diz Protezi Sonrası Ortaya Çıkan Komplikasyonlar

(Med Bull Haseki 2013; 51: 28-30)
Anasayfa Arşiv Arama Menü