2012-12-50-4
2012 50 Aralık (12) 4
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Özgün Araştırma

Faktör VIII Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki

(Med Bull Haseki 2012; 50: 113-118)

Total Ekstraperitoneal Preperitoneal (Tepp) Yöntemle Kasık Fıtığı Onarımı Uygulanan Hastalardaki Sonuçlarımız

(Med Bull Haseki 2012; 50: 119-121)

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde TVT, TOT ve Burch Operasyonlarının Uzun Dönem Sonuçları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 122-126)

Orbital ve Paraorbital Dermoid-Epidermoid Kistlerin BT ve MRG Bulguları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 127-130)

İkinci Basamak Bir Devlet Hastanesinde Gastroduodenoskopi Ünitesinde Tanı Konulan Olgularının Endoskopik ve Klinik Özellikleri

(Med Bull Haseki 2012; 50: 131-135)

Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Febril Nötropeni Atakları Sırasında Alınan Burun Kültürlerinin Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 136-141)

Olgu Sunumu

Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı

(Med Bull Haseki 2012; 50: 142-145)

Elastofibromda Tru-Cut Biyopsinin Rolü: 5 Olgu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 146-149)

Akciğer Grafisinde Saptanabilen Konjenital Bir Anomali: Azigos Lobu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 150-152)

Açıklanamayan Troponin Yüksekliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 153-155)

Diğer

2012 Hakem Dizini

(Med Bull Haseki 2012; 50: -)

2012 Konu Dizini

(Med Bull Haseki 2012; 50: -)

2012 Yazar Dizini

(Med Bull Haseki 2012; 50: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü