2012-9-50-3
2012 50 Eylül (9) 3
Online Makale Gönder
ESCI
ORCID Kullanımı
Dergimize İngilizce gönderilen makalelerin yayın önceliği olacaktır.

Derleme

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler

(Med Bull Haseki 2012; 50: 76-80)

Özgün Araştırma

Penetran Batın Yaralanmalarında Seçici Non-Operatif Tedavinin Etkinliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 81-88)

Helicobacter Pylori Taramasında Gaitada Bakılan Antijenin Güvenilirliği

(Med Bull Haseki 2012; 50: 89-92)

Gece Şartlarında Hastane Ortamında Çalışma Arteriyel Sertlik için Risk Faktörüdür

(Med Bull Haseki 2012; 50: 93-95)

İlaç veya Toksik Madde Alımı ile Gerçekleşen Ergen Yaş Özkıyım Girişimlerinde Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Med Bull Haseki 2012; 50: 96-100)

Fistülotomi ve Sfinkter Koruyucu Fistülektomide Nüks Oranları

(Med Bull Haseki 2012; 50: 101-103)

Olgu Sunumu

Sezeryan Sonrası Hemoraji ve Ağrı ile Presente Olan Renal Anjiomyolipom: Olgu Sunumu

(Med Bull Haseki 2012; 50: 104-106)

Safra Kesesinin Primer Karsinoid Tümörü

(Med Bull Haseki 2012; 50: 107-109)

Tiroid Bezinde Paraganglioma

(Med Bull Haseki 2012; 50: 110-112)
Anasayfa Arşiv Arama Menü